Phone:0700 17 724

Download

Products

Diammonium Phosphate (DAP)
запитай
за този продукт

Диамониевият фосфат (DAP или диамофос) е комплексен висококачествен гранулиран продукт. Подходящ е за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури при поливни условия. Подходящ е за торене на почви богати на калий. Съдържа 18% Азот (N) и 46% фосфор (P₂O₅) или общо 64% активно вещество.

Продуктът е произведен от "Агрополихим" АД , гр. Девня и се предлага в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от 50 кг и от 500 кг.

Състав
Спецификация
Общо Съдържание на Азот (N)
18 % ± 0.5 %
Съдържание на P2O5
46 % ± 0.5 %
Влага
1.5 макс
Гранулометричен състав: гранули от 1 до 5 мм
99 %
Ph в 10 % воден разтвор
7.0 мин


Диамониевият фосфат, подобно на МАП-а, се използва за предсеитбено торене на всички култури, както и за подхранване на растения с дълъг вегетационен период, а също и при поливни площи. Наличието на повече азот в диамофоса осигурява по-висока ефективност при предсеитбено торене на зимните житни култури.

Диамофосът е най-разпространеният фосфорен тор. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина (P₂O₅) и амоняк (NH₃). Съдържа две амониеви молекули. В алкални почви, една от амониевите молекули в диамониевия фосфат се превръща в амоняк.
Препоръчва се да се внася в почви с ниво на pH над 7,5. При нива на pH по ниски от 7,5 агрономическия ефект остава същия като на моноамониевия фосфат. Несъпоставим е с други алкални химикали, поради това че неговите амониеви иони се превръщат в амоняк щом попаднат в среда с по-високо pH.

Едновременното високо съдържание на азот и фосфор в диамониевият фосфат 18%(N) и 46%(P₂O₅), намалява разходите за съхранение, транспорт и внасяне в почвата. Пример за това е, че в 100 кг диамофос приблизително се съдържат активни вещества, колкото в 100 кг троен суперфосфат и в 56 кг амониев нитрат. 

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: