Phone:0700 17 724

Download

Products

Monoammonium Phosphate (MAP)
запитай
за този продукт

Моноамониевият фосфат (MAP или амофос) е комплексен, висококонцентриран, безбаластен, водоразтворим минерален тор. Този висококачествен продукт се внася лесно в почвите, не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност.

Съдържа 11% азот (N) и 52% фосфор (P₂O₅) или общо 63% активно вещество.

Амофосът е с най-висок процент на водоразтворим P₂O₅ (мин.52%) сред фосфорните торове.

Продуктът е произведен от "Агрополихим" АД , гр. Девня и се предлага в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от 50 кг и от 500 кг.

СъставСпецификация
Общо съдържание на азот (N)11% мин
Съдържание на P₂O₅52% мин
Влага1.5% макс
Гранулометричен състав: гранули от 1 до 5 мм98% мин
Гранулометричен състав: гранули под 1 мм
2% макс
Ph в 10% воден разтвор4.5 мин


Амофосът предоставя на растенията едноременно два основни хранителни елемента, свързани в едно химическо съединение. Поради високото съдържание на фосфор той се използва предимно като фосфорна тор.
Съдържанието от 11% на азот в този сложен тор увеличава ефекта от въздействието на фосфора с около 10% в сравнение с фосфора на суперфосфата.

Химичната форма на фосфора в амофоса е в молекули с дълги вериги, което допълнително улеснява усвояването от растенията, както и забавя процесите на инактивиране на фосфора в почвения комплекс.
Амофосът се усвова изцяло от растенията и не оставя баластни вещества в почвата, които биха могли да намалят почвеното плодородие.

За първи път МАП е произведен в Съединените Американски щати през 1917 г. Получава се при частична неутрализация на фосфорна киселина с амоняк:
NH₃ + H₃PO₄ →NH₄ H₂PO₂
Чистата сол – моноамониев фосфат – съдържа 12,17% азот и 61,72% водоразтворим фосфор, но техническият готов гранулиран продукт в зависимост от изходните суровини съдържа 10-12% азот и 46-52% P₂O₅. Съотношението N:P₂O₅ в амофоса варира от 1:4 до 1:5.

Употребата на амофоса трябва да се съобрази с това, че в състава си съдържа  двата  основни  хранителни елемента -  азот и фосфор, като по-високо е съдържанието на фосфор. 

Много подходящ е за култури, при които малка част от азота се внася  предсеитбено – пшеница, ечемик. Подходящ е и за култури, които не изискват много азот – слънчоглед, бобови, тютюн, някои зеленчуци с кратък вегетационен период – репички, лук и чесън за зелено, салати. Използва се за култури, при които се извършва азотно подхранване през вегетационния  период – царевица, цвекло, памук, зеленчуци, домати, пипер, краставици и др. При тях амофоса се използва  предсеитбено, а за подхранване се употребява Амониева Селитра или друг азотен тор.
Амофосът може да се прилага за подхранване на житни култури, но трябва да се има предвид, че фосфорът остава неизползван и следващата култура не трябва да се тори с фосфорни торове.
Амофосът е походящ за торене на всички почви и култури. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и в периодично торене.

Използва се с успех за предсеитбено торене на всички култури, както и за подхранване на растения с дълъг вегетационен период, а също и при поливни площи. Наличието на азот в амофоса осигурява висока ефективност при предсеитбено торене на зимните житни култури.
Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: