Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid N:P:K Universal 100% organic
запитай
за този продукт

ТЕЧНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БИОЛОГИЧЕН ТОР

N:P:K+HME 10:10:10 UNIVERSAL е балансиран комплексен течен тор съдържащ основните хранителни макроелементи азот, фосфор и калий и е с високо съдържание на микроелементи в хелатна форма, отговарящо на хранителните изисквания на растенията.

Не съдържа хлориди и неразтворими компоненти, което го прави идеално приложим при листно и кореново подхранване, а също така и при процеса фертигация (съвременен метод за едновременно торене и напояване).

Основни хранителни вещества
N (азот)
10 тегл. % в амидна форма NH2
P2O5 (дифосфорен пентоксид)
10 тегл. % във водноразтворима форма
K2O (дикалиев оксид)10 тегл. % във водноразтворима форма
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение при следните разходни норми
Култура ФазаРазходна норма
Пшеница, ечемик, овес, ориз
"братене - изкласяване"400 - 500 мл/дка
Слънчоглед
"5 - 8 лист"400 - 500 мл/дка
Царевица
"5 - 6 лист (цъфтеж)"400 - 500 мл/дка
Тютютн
до ожиляване и през цялата вегетация300 - 400 мл/дка
Разсадипърви същински лист до разсаждане и преди пикиране200 - 300 мл/дка
Зеленчуцивсички фази през 7 - 15 дни200 - 300 мл/дка
Лозяранно напъпване до видим цъфтеж400 - 500 мл/дка
Овощни култури2-3 приложения през вегетацията
(с изключение на цъфтежа),
след цъфтеж и по време на формиране на плода
400 - 500 мл/дка
PowerSupply N:P:K 5:5:5 + HМЕ е подходящ за зърнени, зеленчукови и овощни култури, лозя, декоративни, фуражни и ливадни растения.
PowerSupply N:P:K 5:5:5 + HМЕ подобрява развитието на листна маса, пъпките и плодовете, укрепва и стабилизира кореновата система и води до оптимален растеж и развитие на цялото растение. Благодарение на балансираната си формула повишава устойчивостта на третираните култури към заболявания и стресови фактори и дава траен резултат върху добива и качеството, а не само визуален – първоначално позеленяване на културата.

• Листното торене с PowerSupply N:P:K 5:5:5 + HМЕ през вегетативните фази стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаването на високи добиви.

• Използването на PowerSupply N:P:K 5:5:5 + HМЕ през периода на формирането на репродуктивните органи пренасочва асимилати към нарастващите репродуктивни органи и се отразява положително на качеството на получената селскостопанска продукция.

Азотът – играе важна роля при фотосинтезата, образуването на листна маса, формирането на плодовете, количеството и качеството на добива. Растенията имат нужда от азот през цялата си вегетация.

Фосфорът – Спомага за по-добрата покълняемост и за ускореното цъфтене и зреене на плодовете и зеленчуците. Подобрява вкуса им. Ускорява растежа на кореновата система на младите растения, повишава устойчивостта на растенията към измръзване и суша. Отстранява негативното влияние на едностранното азотно торене.

Калият – Прави растенията по-устойчиви против болести и измръзване, допринася за развитието на восъчен слой на епидермиса, който предпазва от заболяване и загуба на вода, увеличава размерите и подобрява вкуса на плодовете.

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: