Phone:0700 17 724

Download

Products

Liqid N:P:K+Mg+EDTA microelements
запитай
за този продукт

N:P:K+HME+Mg e комплексен балансиран течен тор, съдържащ макроелементи, микроелементи (свързани в хелатна форма) и допълнително обогатен с магнезий, който играе важна роля в изграждането на хлорофила и транспорта на фосфатите. 

Този елемент проявява общо регулиращо действие и при усвояването на хранителни елементи и вода чрез корените на растенията. Той е слабо наличен в песъчливи, киселинни почви, при студ и влага. 

Магнезиевият недостиг се среща най-често по време на фазата на интензивния растеж на културите и се изразява в жълти и кафяви листа, които увяхват и умират, преждевременно остаряване на културата, изкривяване на дръжката, окапване на листата.

Основни хранителни вещества
N (азот)
10 тегл. % в амидна форма NH2
P2O5 (дифосфорен пентоксид)
10 тегл. % във водоразтворима форма
K2O (дикалиев оксид)
10 тегл. % във водноразтворима форма
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий под формата на MgO)
3,00
Fe (желязо)
0,060
Приложение - за листно подхранване с цел повишаване добивите при:
Култура ФазаРазходна норма
Пшеница, ечемик, овес, ръж
еднократно или двукратно, фаза "братене до изкласяване"400 - 500 мл/дка
Картофи
1-2 третирания от началото на фазата, в която две
съседни в реда растения започват да се докосват
400 - 500 мл/дка
Зеленчуци
1-2 пъти при достатъчно развита листна маса300 - 400 мл/дка
Грозде
1-2 третирания от втори цъфтеж400 - 500 мл/дка
Плодове
2 третирания след процъфтяването400 - 500 мл/дка
PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Mg (обогатен с магнезий), е особено подходяща за листно подхранване на житни култури, тъй като те натрупват много магнезий в зърната при наливането им. Освен тях силна потребност от този елемент имат: краставици, цвекло, домати, картофи, череши, ябълки и цитруси.

Предназначение: Комплексен балансиран течен тор, съдържащ макроелементи, микроелементи (свързани в хелатна форма) и допълнително обогатен с магнезий, който играе важна роля в изграждането на хлорофила и транспорта на фосфатите.

Този елемент проявява общо регулиращо действие и при усвояването на хранителни елементи и вода чрез корените на растенията. Той е слабо наличен в песъчливи, киселинни почви, при студ и влага.

Магнезиевият недостиг се среща най-често по време на фазата на интензивния растеж на културите и се изразява в жълти и кафяви листа, които увяхват и умират, преждевременно остаряване на културата, изкривяване на дръжката, окапване на листата.

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: