Phone:0700 17 724

Download

Products

Liqid N:P:K+Zn+EDTA microelements
запитай
за този продукт

PowerSupply N-P-K 10:10:10 + HМЕ + Zn предпазва и лекува болести и симптоми причинени от недостиг на цинк при чувствителни към цинковия дефицит култури като царевица, соя, овощни и др. При песъчливи почви с високо рН, при почви със съдържание на фосфор и при влажно и студено време, появата на симптоми, причинени от цинкова недостатъчност, са по-чести. При нормален хранителен режим, постъпилият в растенията цинк се концентрира предимно в точките на растежа, в младите листа, в генеративните органи и главно в зародишите на семената.

Основни хранителни вещества
N (азот)
10 тегл. % в амидна форма NH2
P2O5 (дифосфорен пентоксид)
10 тегл. % във водоразтворима форма
K2O (дикалиев оксид)
10 тегл. % във водноразтворима форма
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)5,00
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий под формата на MgO)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение - за листно подхранване с цел повишаване добивите при:
Култура ФазаРазходна норма
Царевица
фаза 4-5 лист до фаза "преди вретененето" 400 - 500 мл/дка
Други зърнени култури
във фаза "начало на бутонизация"400 - 500 мл/дка
Овощни култури
в активна вегетация, 2-3 пъти за сезон
преди и след цъфтеж
400 - 500 мл/дка
За всички култури при цинков дефицит1-2 впръсквания400 - 500 мл/дка
Приложението на PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Zn подтиска развитието на вегетативната маса и скъсява междувъзлията – това отново води до повишаване зимоустойчивостта на растенията. Листата на третираните култури се уплътняват и се увеличава съдържанието на пластични вещества и захари в тях.
Цинковият дефицит се проявява с изсветляване, задържане на растежа и почти пълно прекратяване на нарастването на междувъзлията.

Силна потребност от цинк имат: царевица, слънчоглед, ечемик, соя, памук , лен, лозя, зеле, лук и овощни дървета.

Предназначение: представлява комплексен течен тор за листно подхранване, съдържа макроелементи (N, P, K), има високо съдържание на цинк, в състава му са включени и всички други основни микроелементи (B, Cu, Mo, Mn, Mg, Fe) в хелатна форма.
ри нормален хранителен режим, постъпилият в растенията цинк се концентрира предимно в точките на растежа, в младите листа, в генеративните органи и главно в зародишите на семената.

PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Zn предпазва и лекува болести и симптоми причинени от недостиг на цинк при чувствителни към цинковия дефицит култури като царевица, соя, овощни и др. При песъчливи почви с високо рН, при почви с високо съдържание на фосфор и при влажно и студено време, появата на симптоми, причинени от цинкова недостатъчност, са по-чести.

Третирането с PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Zn води до увеличаване активността на ензимите, отговарящи за метаболизма на неорганичния азот в листата, с което нараства и неговото приемане от корените. 
Цинкът подпомага пълненето на кочана, добивът на зърно, влияе върху биосинтеза на хлорофила и растежните регулатори. 

След листно подхранване с PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Zn коренът е с по- голяма дължина и общото му тегло се увеличава. Благодарние на това има по-добро вкореняване.

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: