Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid N:P:K 100% organic
запитай
за този продукт

N:P:K+HME+B е комплексен балансиран течен тор, съдържащ макроелементи, микроелементи (свързани в хелатна форма) и допълнително обогатен с B (бор) елемент, който е необходим за растенията през цялата им вегетация.

Борът подпомага опрашването на цветовете и стимулира развитието на коренната система. Той води до залагането на повече плодни пъпки и реси, зрялоств по-голям брой цветове, плодове, по-добра реколта и по-високо качество. При зеленчуците осигурява обилен цъфтеж и завръз, при лозите предпазва от изресяването, повишава захарността и ускорява зреенето, при царевицата озърняването на кочаните е пълно.

Основни хранителни вещества
N (азот)
10 тегл. % в амидна форма NH2
P2O5 (дифосфорен пентоксид)
10 тегл. % във водоразтворима форма
K2O (дикалиев оксид)
10 тегл. % във водноразтворима форма
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)2,00
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий под формата на MgO)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение - за листно подхранване с цел повишаване добивите при:
Култура ФазаРазходна норма
Слънчоглед
при еднократно пръскане
фаза "бутонизация"

при двукратно пръскане фаза "5-7 лист" и фаза "бутонизация"
600 - 700 мл/дка

300 - 400 мл/дка
Рапица
фаза "розетка" до цъфтеж400 - 500 мл/дка
Захарно цвекло
при форматиране на листна розетка400 - 500 мл/дка
Пиперпо време на цялата вегетация през 15-20 дни300 - 400 мл/дка
Зеленчуцислед разсаждане и по време на цялата вегетация през 15-20 дни200 - 300 мл/дка
Овошки1-2 третирания: първо след окапване на венчелистчетата,
а следващото след 2-3 седмици
400 - 500 мл/дка
За цъфтящи цветяпрез 10-15 дни200 - 300 мл/дка
PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + В предпазва и лекува болести и симптоми причинени от недостиг на бор, спомага засилването на растежа, формирането на повече листа и по-високи и здрави стъбла, ускорява растежа на прашниковата тръбичка, прорастването на прашеца, увеличава броя на цветовете и завързите, повишава плодообразуването.
Силна потребност от бор имат – слънчоглед, люцерна, захарно цвекло, памук, тютюн, зеле, хмел и мак.

Предназначение: комплексен балансиран течен тор, съдържащ макроелементи, микроелементи (свързани в хелатна форма) и допълнително обогатен с B (бор) елемент, който е необходим за растенията през цялата им вегетация. 

Борът подпомага опрашването на цветовете и стимулира развитието на коренната система. Той води до залагането на повече плодни пъпки и реси, зрялост в по-голям брой цветове, плодове, по- добра реколта и по-високо качество. 
При зеленчуците осигурява обилен цъфтеж и завръз, при лозите предпазва от изресяването, повишава захарността и ускорява зреенето, при царевицата озърняването на кочаните е пълно.

Борът е слабо наличен при песъчливи почви, при високо съдържание на азот или калций, при студ влага и суша. Недостигът на този елемент се изразява в умиране на вегетационните места, спиране развитието на старите и формирането на нови органи - стъбло, корени, пъпки, цветове. Листата пожълтяват, след което потъмняват, а дръжките им стават крехки. 
Недостиг на бор през периода на цъфтеж предизвиква нарушение в нормално развитие на прашеца и особено на завръзите, поради което голяма част от цветовете остават неоплодени и опадват.

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: