Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid N:P:K+Mo+EDTA microelements
запитай
за този продукт

TЕЧНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БИОЛОГИЧЕН ТОР 2,84 лв. = 1000 кв.м

N:P:K+HME+Mo 10:10:10 e концентриран комплексен N-P-K листен тор с микроелементи, свързани в хелатна форма и повишено съдържавие на молибден (Мо). Той участвува в много процеси от метаболизма на растенията. Слабо е наличен в кисели почви и при суша. 

Най-голяма нужда от молибден имат бобовите култури, а от небобовите – зеле, домати, краставици, слънчоглед, памук, захарно цвекло. Недостигът му проличава предимно при по-младите листа – краищата им стават некротични и се завиват, наблюдава се намален растеж, изсветляване на листото и увяхване. 

Особено важен този елемент е за слънчогледа, тъй-като в ранните фази от своето развитие той има значителна необходимост от молибден, при неговия недостиг се наблюдава задържане на развитието на растенията въвфаза 4-6 лист.

Основни хранителни вещества
N (азот)
10 тегл. % в амидна форма NH2
P2O5 (дифосфорен пентоксид)
10 тегл. % във водоразтворима форма
K2O (дикалиев оксид)
10 тегл. % във водноразтворима форма
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,006
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий под формата на MgO)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение - за листно подхранване с цел повишаване добивите при:
Култура ФазаРазходна норма
Пшеница и ечемик
рано напролет400 - 500 мл/дка
Слънчоглед
във фаза 3-6 лист400 - 500 мл/дка
Царевица
във фаза 3-4 лист400 - 500 мл/дка
Бобови култури
1-2 третирания през вегетацията300 - 400 мл/дка
Зеленчукови култури
1-кратно третиране през вегетацията200 - 300 мл/дка
При симптом на молибденов недостиг
1-2 третирания300 - 400 мл/дка
Предназначение: концентриран комплексен N:P:K листен тор с микроелементи, свързани в хелатна форма и повишено съдържание на молибден (Мо). Той участва в много процеси от метаболизма на растенията. Слабо е наличен в кисели почви и при суша. 

Най-голяма нужда от молибден имат бобовите култури, а от небобовите – зеле, домати, краставици, слънчоглед, памук и захарно цвекло. Недостигът му проличава предимно при по-младите листа – краищата им стават некротични и се завиват, наблюдава се намален растеж, изсветляване на листото и увяхване.
Особено важен този елемент е за слънчогледа, тъй като в ранните фази от своето развитие той има значителна необходимост от молибден, при неговия недостиг се наблюдава задържане на развитието на растенията във фаза 4-6 лист.

Третирането с PowerSupply N:P:K 10 : 10 : 10 + HМЕ + Мо предотвратява и коригира тази недостатъчност и води до по-скорено развитие.

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: