Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid N:P:K+Mn+EDTA microelemets
запитай
за този продукт

N-P-К 10:10:10 + НМЕ + Мn e специално модифициран концентриран, комплексен течен тор за листно подхранване, съдържащ основните макро и микроелементи, свързани в хелатна форма и е с повишено съдържание на манган. Това го прави много подходящ за култури чувствителни към недостиг от този елемент – бобови, ечемик, ливадни треви.

От овощните видове силна потребност от него имат крушите и прасковите, а от зеленчуковите - цвекло, репички, спанак, фасул, грах, зеле.

Основни хранителни вещества
N (азот)
10 тегл. % в амидна форма NH2
P2O5 (дифосфорен пентоксид)
10 тегл. % във водоразтворима форма
K2O (дикалиев оксид)
10 тегл. % във водноразтворима форма
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,080
Mg (магнезий под формата на MgO)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение - за листно подхранване с цел повишаване добивите при:
Култура ФазаРазходна норма
При всички култури (при манганова хлороза)
1-2 пъти през вегетацията400 - 500 мл/дка
Пшеница, ечемик, ръж, овес
2 пъти през вегетацията400 - 500 мл/дка
Царевица
фаза "преди цъфтеж - изметляване" 400 - 500 мл/дка
Захарно цвекло
1-2 пъти през вегетацията400 - 500 мл/дка
Памук
1-2 третирания фаза "бутонизация - цъфтеж"400 - 500 мл/дка
Зеленчуци2-3 пъти "цъфтеж до плодообразуване"300 - 400 мл/дка
Кореноплодни и клубеноплодни култури1-2 пъти, фаза "коренообразуване
и клубенообразуване"
400 - 500 мл/дка
Овощни дървета
(ябълки, круши, праскови)
3-4 пъти през вегетацията, през 10-15 дни400 - 500 мл/дка
Манганът е слабо наличен при хумусни, песачливи, почви, при високо pH и при студ и влага. Недостигът му се изразява чрез жълто оцветяване на листата, черни точки по листото, загуба на качество на плодовете.
Листното подхранване с PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + НМЕ + Мn предотвратява и коригира този дефицит.

Предназначение: PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + НМЕ + Мn e специално модифициран концентриран, комплексен течен тор за листно подхранване, съдържащ основните макро и микроелементи, свързани в хелатна форма и е с повишено съдържание на манган. Това го прави много подходящ за култури чувствителни към недостиг от този елемент – бобови, ечемик и ливадни треви. От овощните видове силна потребност от него имат крушите и прасковите, а от зеленчуковите – цвекло, репички, спанак, фасул, грах и зеле.

Манганът взима многостранно участие в метаболизма на растенията, свързан е с обмяната на веществата, активно участва в процесите на азотен и въглехидратен обмен, дишане и фотосинтеза. В резултат на това той влияе върху основни показатели на растенията, като съдържание на захарите в захорното цвекло и плодовете на ягодата, на скорбялата в картофите, на белтъците в зърното на житните, на витамин С в зеленчуковите култури.

Повечето селскостопански култури се нуждаят от повече манган през периода на цъфтежа и плодообразуването, а картофите и кореноплодните – през периода на клубено- и коренообразуването.

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: