Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid N+S+EDTA microelements
запитай
за този продукт

PowerSupply S + HME е течен минерален тор с високо съдържание на азот, сяра и микроелементи, свързани в хелатна форма.

Подходящ е за листно подхранване и е специално разработен за серолюбиви култури като бобови, зелеви, рапица, пшеница,захарно цвекло, добивите, на които зависят от доброто хранене с този елемент, тъй-като той увеличава броя на шушулките и съдържанието на масло в семето.

Основни хранителни вещества
Общо съдържание на N (азот) 16 тегл. %

в амидна форма (NH2) - 13 тегл. %

в амониева форма (NH4) - 3 тегл. %
S (сяра) 6 тегл. %
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение - за листно подхранване с цел повишаване добивите при:
Култура ФазаРазходна норма
Пшеница и ечемик
"братене до изкласяване"400 - 500 мл/дка
Царевица
5-6 лист (цъфтеж) 400 - 500 мл/дка
Рапица
еднократно или двукратно третиране при начало на
интензивен растеж и от бутонизация до начало на цъфтеж
400 - 500 мл/дка
Слънчоглед
5-8 лист400 - 500 мл/дка
PowerSupply S + HME е особено подходящ за листно торене на рапица. През пролетта тя се нуждае от сяра за изграждане на органична маса и за пълно оползотворяване на азота.
Както всички кръстоцветни култури, така и тази е отзивчива на подхранване с микроелементи – бор, манган, магнезий, молибден, цинк и др., които се съдържат в отговарящо на хранителните изисквания на растенията количество в PowerSupply S + HME, свързани в хелатна форма.

PowerSupply S + HME е течен минерален тор с високо съдържание на азот, сяра и микроелементи, свързани в хелатна форма. Подходящ е за листно подхранване и е специално разработен за серолюбиви култури като бобови, зелеви, рапица, пшеница, захарно цвекло, добивите, на които зависят от доброто хранене с този елемент, тъй-като той увеличава броя на шушулките и съдържанието на масло в семето.

Сярата активира вегетацията, подпомага синтеза на структурни и серни протеини, от съществено значение е за производството на хлорофил, засилва имунната защита на растенията. Тя влияе върху процеса на зреенето и натрупването на белтъци в зърното, а от там и върху качеството и количеството на добива.

Сярата е слабо налична в киселинни, песъчливи почви, при бедно съдържание на хумус. Недостигът й се изразява чрез бледозелен цвят на листата, намален растеж, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайните култури. Листното подхранване с PowerSupply S + HME предотвратява и коригира този недостиг.
• Течен продукт – лесен и безопасен за употреба, с „нежно” действие върху листата.
• Задоволява специфичните потребности на растенията от сяра и микроелементи.
• Сярата стимулира усвояването на азот и по този начин влияе положително върху реколтата.
• Комплексът от елементи създава оптимална хранителна среда за едновременно стартиране и развитие на растенията.
Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: