Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid Nitrogen 34% + EDTA microelements
запитай
за този продукт

Powersupply N 34 + HМЕ е практически бързо действащ листен тор, подходящ и за почвено подхранване, който осигурява необходимата амониева и нитратна азотна храна на растенията веднага след торенето, но също така отдава и част от активното си вещество постепенно във времето чрез преобразуването на карбамида,което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено за тези с дълъг вегетационен период.

Основни хранителни вещества
Общо съдържание на N (азот) 34 тегл. %

в амидна форма (NH2) - 18 тегл. %

в амониева форма (NH4) - 8 тегл. %

в нитратна форма (NО3) - 8 тегл. %
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий под формата на MgO)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение: Подходящ е за основно (във фазите на растеж, през периода на вегетативно развитие или когато трябва да се превъзмогне стресова ситуация на средата или блокиране на растежа) и предсеидбено почвено торене на полските култури, както и за листно подхранване при съблюдаване на установените времеви периоди и технологията на прилагане.

Powersupply N 34 + HМЕ е практически бързо действащ листен тор, подходящ и за почвено подхранване, който осигурява необходимата амониева и нитратна азотна храна на растенията веднага след торенето, но също така отдава и част от активното си вещество постепенно във времето чрез преобразуването на карбамида, което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено за тези с дълъг вегетационен период.

Обогатен е и с микроелементи, свързани в хелатна форма, които повишават добива и качеството на отглежданите култури. При внасянето му едновременно с препаратите за растителна защита подобрява тяхното действие, тъй като повишава прилепваемостта на впръсканите вещества.
• Приложим е, както за основно и предсеитбено торене, така и за листното подхранване.
• Относителното му тегло е 1,35, т.е. 1,5 пъти повече азот в единица обем спрямо амониевата селитра.
• Може да се смесва с хербициди и по този начин да се намаляват производствените разходи. Полученият разтворът има ниска степен на фитотоксичност и може да се използва във всички фази на растежа.
Powersupply N 34 + HМЕ е подходящ за подхранване на полските култури в райони с тенденции на трайни засушавания.
Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: