Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid Ca+N+EDTA microelements
запитай
за този продукт

TЕЧНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БИОЛОГИЧЕН ТОР 1,96 лв. = 1000 кв.м

Течен калциево-азотен тор, напълно водоразтворим, не съдържа хлориди, подходящ за приложение чрез листно подхранване и фертигация. Предназначен е за преодоляване на калциевия дефицит и може да се прилага във всички фази от развитието на растенията, когато се наблюдава недостиг на този елемент.

PowerSupply Cа + HМЕ доставя на третираните култури два абсолютно необходими хранителни елемента (Са, N) и е обогатен с микроелементи, свързани в хелатна форма.

Основни хранителни вещества
Общо съдържание на азот (N)
9 тегл. %
в амидна форма (NH2) - 6 тегл. %
в нитратна форма (NO3) - 3 тегл. %
K2O (дикалиев оксид)18 тегл. %
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение при следните разходни норми
Култура ФазаРазходна норма
Зеленчуци
в началото на формиране на плодовете300 - 400 мл/дка
Ягоди
1 - 2 пръскания в ранните фази на растеж и 1-2 след образуване на плода300 - 400 мл/дка
Овошки
през 20 дни след образуване на плода400 - 500 мл/дка
Може да се използва при всички видове култури, особено в критичните фази на развитие на растението:
чрез листно торене 400 - 500 мл/дка
чрез почвено торене 800 - 1200 мл/дка
PowerSupply Cа + HМЕ е подходящ за торене на всички култури и почви, особено при оранжерийно и полско зеленчукопроизводство, овощарство.

Течен калциево-азотен тор, напълно водоразтворим, не съдържа хлориди, подходящ за приложение чрез листно подхранване и фертигация. Предназначен е за преодоляване на калциевия дефицит и може да се прилага във всички фази от развитието на растенията, когато се наблюдава недостиг на този елемент. 
PowerSupply Cа + HМЕ доставя на третираните култури два абсолютно необходими хранителни елемента (Са, N) и е обогатен с микроелементи, свързани в хелатна форма.

Калцият играе важна роля за поддържане структурата на хромозомите и има регулиращо влияние върху голям брой метаболитни процеси, той подобрява здравината, оцветяването, качеството и съхраняемоста на плодовете. Изключително важен е в началното развитие на растенията, тъй като активира обмяната на веществата в зоната на кореновата система и спомага за интензивното й нарастване. Освен това е много подходящ за използване при тежки и кисели почви, където той силно помага за подобряване състава и увеличаване на продуктивността им. 
Недостигът му може да доведе до сериозни щети от намаление на добива и качеството на продукцията. Той се изразява чрез изгаряне на листните върхове, навити листа, увреден вегетационни точки, намалена твърдост на плода, петносване и влошена трайност. Подхранването с PowerSupply Cа + HМЕ предпазва от този недостиг.

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: