Phone:0700 17 724

Download

Products

Liquid N:P:K+EDTA mircroelements
запитай
за този продукт

PowerSupply N-Р-К 5:20:25 + HМЕ е специално разработена модификация съдържаща амиден азот, водоразтворими калий и фосфор с висока концентрация и микроелементи свързани в хелатна форма за листно приложение, предназначен е за фаза узряване на плодовете, тъй като съдейства за натрупване на захари, ускорява узряването и подобрява оцветяването, качеството и съхраняемостта им.

Чрез PowerSupply N:P:K 5 : 20 : 25 + HМЕ се осигурява ефикасен прием на хранителни вещества и добра поносимост от културите. Високото процентно съдържание на калий и фосфор го прави незаменим при подхранването на куртурите и осигурява продукция с високо качество.

Основни хранителни вещества
N (азот)
5 тегл. % (в амидна форма NH2)
P2O2 (дифосфорен пентоксид)
20 тегл. % във водоразтворима форма
K2O (дикалиев оксид)
25 тегл. % във водоразтворима форма
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)
0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий под формата на MgO)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение: 
Третирането е с цел плодонаддаване – следцъфтежно 300 – 400 мл/дка
Калият регулира дейността на голям брой ензими и косвено участва във всички жизненоважни процеси. Особено е необходим за регулиране на водния режим на културите. Запасените с калий растения са устойчиви на засушаване и други неблагоприятни условия. 
При недостиг на този елемент се наблюдават смущения в растежа, пожълтяване и покафеняване краищата на старите листа и увяхване. Влошаване качеството на продукцията. При зърнените култури се намалява устойчивостта и имунитета срещу болести.

Чрез PowerSupply N:P:K  5 : 20 : 25 + HМЕ се осигурява ефикасен прием на хранителни вещества и добра поносимост от културите. Високото процентно съдържание на калий и фосфор го прави незаменим при подхранването на куртурите и осигурява продукция с високо качество.

PowerSupply N:P:K  5 : 20 : 25 + HМЕ е специално разработена модификация съдържаща амиден азот, водоразтворими калий и фосфор с висока концентрация и микроелементи свързани в хелатна форма за листно приложение, предназначен е за фаза узряване на плодовете, тъй като съдейства за натрупване на захари, ускорява узряването и подобрява оцветяването, качеството и съхраняемостта им.

Фосфорът е с ниско съдържание в киселинни или силно алкални (варовити) почви, както и в такива с по-бедно съдържание на хумус и при студ и прекомерна влага. Той е много важен за нормалното развитие на растенията тъй-като участва в жизненоважни процеси, а освен това е и съставна част на цветовете, плодовете и семената. Стимулира растежа на корените и влияе на устойчивостта на посева към болести и неблагоприятни природни условия. 
Признаци на недостиг на този елемент са: забавен растеж, недоразвити корени, забавено братене, цъфтеж и узряване. Листата са с тъмнозелен цвят с бронзов отенък. Недостигът на фосфор се изразява и с по-малко и по-дребни грудки при картофите, малки, тъмнозелени млади листа, дребни растения, червено оцветяване по стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: