Phone:0700 17 724

Download

Products

NPK торовете са комплексени, високо ефективени, комбинирани торове с химично интегрирани макро и вторични хранителни елементи в решетката на гранулата.

Произведени са на базата на моноамониев фосфат, чрез неутрализация на азотна и фосфорна киселина и допълнително прибавяне на калиеви соли. След гранулиране са покрити с бавноразтворим във вода слой от магнезиев оксид MgO и серен триоксид SO3, с цел да се контролира скоростта на освобождаване на хранителни вещества.

Състав
Стандарти и норми
Съдържание на амонячен азот, %мин. 14,0
Съдържание на общ Р2О5, %мин. 14,0
Съдържание на К2О (водоразтворим), %мин. 14,0
Съдържание на сяра, %мин. 11,5
Калциев оксид CaO, %мин. 0,2
Магнезиев оксид MgO, %мин. 0,2
Влага, %макс. 1,5
Гранулометрия: фракция 2,0 - 4,0 mm, %мин. 90
Фракция под 1,0 mm, %макс. 1,0

В сравнение с конвенционалните торове, торовете с многослойно покритие на сяра предлагат по-голяма гъвкавост при определяне схемата на действие върху различните култури.
Балансираното съдържание на хранителни елементи, гарантира последователно, ефективно отделяне на необходимите количества хранителни съставки, които пълноценно да задоволяват нуждите на растенията във всеки етап на тяхното развитие. 
Използването на NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигуряват пълноценно, балансирано доставяне на хранителни вещества.

NPK торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортират се в пакетирано или насипно състояние. 
„АГРОПОЛИХИМ“ АД предлага NPK в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от 50 кг и от 500 кг.
В сравнение с конвенционалните торове, наред с наличието на основните и второстепенни хранителни елементи, предимствата на торовете с многослойно покритие на сяра когато се прилагат в подходяща схема за подхранване с оглед на конкретния вида култура, тип почва, микро-климат и т.н. са:
Контролирано освобождаване на хранителни елементи;
Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества;
Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи;
Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене;
По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата - транспорт, време и труд.
Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: