Phone:0700 17 724

Download

Products


Състав
Стандарти и норми
Съдържание на азот, %мин. 27
Азот в амониева форма, %13,5
Азот в нитратна форма, %13,5
Калциев оксид CaO, %12,5
Алкалност, NH3, %макс. 0,5
Влага %макс. 1,5
Гранулометрия : фракция 2,0 - 5,0 mm, %мин. 90Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените: