Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитието на културите и документиране на процесите.Последното видео е заснето на две места:1) обл. Добрич, с. Красен / ЗП Иван Балабанов - жътва на рапицаи2) обл.Варна с.Аврен / ЗП Пламен Николов - жътва на ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната информация и разполагащите инвентари и средстава ние от Агро.Ескпертс ще се постарем да разработим иновативна технология за подобряване качеството и количеството на произвежданата от вас продукция. ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( около 5 мил.тона) от общото торово потребление в страната. През 1993 година консумацията е вече 18 мил.тона или 40% от потребените в страната торове. Най-широко употребяваните течни торове са – Амониев ...

повече
26 Окт
2014

Азотът се усвоява от житните култури по-добре при подходящо фосфорно и калиево торене

Азотът се усвоява от житните култури по-добре при подходящо фосфорно и калиево торене Самостоятелното азотно торене, практикувано от много фермери през последните години има отрицателни ефекти в няколко направления: - намалена устойчивост към болести, полягане, почвени и климатични стресове; - влошено качество на произведената продукция; - влошено почвеното плодородие в резултат на небалансираното с фосфор ...

повече