Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Новини

25 Окт
2013

Количество извлечени елементи от 1 тон - люцерна

Елементи Общо извлечено активно вещество Азот  (N) 26 кг Фосфор  (P2O5) 6.00 кг Калиѝ (K2O) 25 кг Сяра (S) 2.70 кг Магнезии (Mg) 2.25 кг Калциѝ (Ca) 9.44 кг ...

повече
25 Окт
2013

Количество извлечени елементи от 1 тон - рапица

Елементи Общо извлечено активно вещество Азот  (N) 38 кг Фосфор  (P2O5) 24 кг Калиѝ (K2O) 40 кг Сяра (S) 6.8 кг Магнезии (Mg) 4.26 кг Мед (Cu) 0.0 ...

повече
25 Окт
2013

Количество извлечени елементи от 1 тон - царевица

Елементи Извличане чрез зърно Извличане чрез фуражни остатъци Общо извлечено активно вещество Азот  (N) 12 кг 8.00 кг 20 кг Фосфор  (P2O5) 6.30 кг 2.90 кг 9.20 кг Калиѝ (K2O) 4.50 кг 20 кг 24.5 кг ...

повече
25 Окт
2013

Фактори, влияещи върху търсенето на торове

Ползата тор/ хранително приложение в  парично изражение трябва да бъде достатъчно голяма да мотивира земеделските производители да използват торове. Проучванията върху резултата за културите трябва да предоставят необходимите данни за съотношенията ползи- разходи, а това може да бъде направено чрез разширени програми. И наличието на ползи, и осведомеността на производителите за тях, са с важно ...

повече