Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Новини

18 Юни
2013

Ефективност при торене със Сяра

Ефективност при торене със Сяра Сярата- така както и азотът е необходим за хранителен елемент , без който растението не може да съществува. Усвоява се от растенията в големи количества, често толкова големи като на фосфора. Сярата определя правилното развитие на растението, подобрява качеството на реколтите, подобрява вкусовите качества, а също така увеличава съпротивляемостта на растенията срещ ...

повече
14 Май
2013

Нитратна деректива- Оригинален документ -engl.

This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents►B COUNCIL DIRECTIVEof 12 December 1991concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources(91/676/EEC)(OJ L 375, 31.12.1991, p. 1)Amended by:Official JournalNo page date►M1 Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of theCounc ...

повече
14 Май
2013

Преведена версия на Нитратна деректива

Преведена версия на Нитратна деректива -angl.pdf Page 1 Този документ е средство за документиране и институциите не поема никаква отговорност за съдържанието му ► B Директива на Съвета от 12 декември 1991 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.) Изменен с: Офи ...

повече
14 Май
2013

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НИТРАТНАТА ДИРЕКТИВА

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НИТРАТНАТА ДИРЕКТИВА (ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО), СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013     Списък 1 Допустими инвестиции в нитратно уязвими зони по чл. 6, ал. 6а и ал. 6б от Наредба 8/ 03.04.2008 г.:   I.     Инвестиции, д ...

повече