Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Торове

Течен азотен тор (UAN)
запитай
за този продукт

Течния азотен тор е широко използван в земеделското производство на най-развитите селскостопански страни - Франция, Испания, Италия, САЩ, Германия и Великобритания. Приложим е както за основно и предсеитбено торене, така и за листно подхранване.

Течния азотен тор (UAN) съдържа не по-малко от 32% N (азот) активно вещество под формата на карбамид (амиден азот) и амониева селитра (амониев-нитратен азот).

Продуктът е произведен от "Агрополихим" АД , гр. Девня и се предлага в съдове с вместимост от 1 м³ или в цистерни.

АЗОТЕН ТОР (UAN)

Състав
Спецификация
Външен вид 
Прозрачна течност
Карбамид
мин. 34.5 ±1 %
Амониев нитрат
мин. 45.7 ±1 %
Общо азот
мин. 32.0 %
Свободен амоняк 
0 - 200 ppm*
Инхибитор 
100 - 140 ppm*
Вода
макс. 20.2 %

* ppm - parts per million - една милионна част от цялото количество.

АЗОТЕН ТОР (UAN) - ТЕЧНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА БИОЛОГИЧЕН ТОР

Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 г. консумацията на течни торове представлява вече 18% ( около 5 мил.тона) от общото торово потребление в страната. През 1993 г. консумацията е вече 18 мил.тона или 40% от потребените в страната торове. Най-широко употребяваните течни торове са – Амониев анхидрид и Течен азотен тор /UAN/ (28% -32%).

UAN намира все по-голямо приложение в САЩ и се предполага, че в бъдеще потреблението му значително ще се увеличи. В световен мащаб през 1993 г. около 61 % от торенето вече се извършва с течни торове.
Други страни, в които се използват предимно течни торове са: Франция, Испания, Канада, Англия, Италия, Холандия, Португалия, Дания, Швеция, Саудитска Арабия, Бразилия и Колумбия.

Наред с азотните, в течна форма се използват и сложни торове като NPK (11-37-0), (10-34-0) или сунспензии с добавка на калиев хлорид.

Течните торове обикновено се подразделят на две групи:
- разтвори – бистри, прозрачни, безцветни течности без утайка или с добавка на оцветител като предпазна мярка;
- суспензионни – наситени мътни разтвори, които съдържат малки частици активно вещество с добавки на глинено желе за поддържане на суспензията в добро състояние.

Най-разпостранени видове течни торове са:
- Амониев анхидрид (безводен амоняк);
- Амонячна вода;
- Течен азотен тор /UAN/;
- Амониев полифосфат.

В България Течният азотен тор има добра перспектива за приложение при пролетните полски култури поради факта, че използването му е много подходящо за:
- районите с трайни засушавания –Северозападна България, Добруджа, Тракийската
низина, Югоизточна България;
- при по-късни сеитби /април- май/, когато температурите са високи;
- при отглеждане на култури в условията на поливен режим на почви с лек механичен състав, където загубите на азот са високи – песъчливи и алувиални почви.

Течният азотен тор (UAN) съдържа не по-малко от 32% активно вещество под формата на карбамид (амиден азот) и амониева селитра (амониев-нитратен азот). В общото азотно съдържание на UAN, амидният азот е около 50%, а амониевият и нитратният азот е по 25%. UAN не съдържа свободен амоняк, не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен за хората и животните. Течният азотен тор уврежда съдове от цветни метали. По тази причина частите, които отвеждат течността, особено дюзите, арматурите и манометрите, трябва да са от устойчиви материали като пластмаса, неръждаема стомана или керамика.
ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)

• Течния азотен тор се разпределя точно и равномерно, включително при по-големи работни площи.
• При използването му загубите от промиване на нитрати в почвата са по-ниски.
• Поема се не само посредством кореновата система на растенията, но и от листата - така азотът се усвоява и използва по-ефективно.
• Торенето с Течен азотен тор може да се комбинира с мероприятия по растителна защита, като се разпръсква едновременно тор и препарати, което спестява време и разходи.
• При използването му значително се намалява капковото изпаряване, а с това и отклонението на веществата в атмосферата.
• Не съдържа свободен амоняк и може да се внася повърхностно с високопроизводителна наземна техника в това число и със самолети. Може да се внася и с поливните води. Позволява пълна механизация.
• UAN може да се смесва с необходимите микроелементи и пестициди и не изисква оптимална влажност на почвата.
• При Течния азотен тор разходите за производство, транспорт, съхраняване и торена са значително по-ниски.
•  Не е токсичен, пожаро или взривоопасен и може да се транспортира и съхранява в съдове от черна стомана или стъклопласт.
• Азотът в течния азотен тор  е свързан в три форми - амониева, нитратна и амидна, което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено с тези с дълъг вегетационен период. Течният азотен тор може да се внася в почвата по всяко време (от периода на основното и предсеитбено торене до подхранването). 
• В строго определена концентрация UAN-а може да се използва и за листно торене.
• Течния азотен тор се проявява като неутрален по отношение окисляването на почвата, тъй като съдържащия се в него карбамид под влияние на уробактериите се амонифицира до амониев карбонат, който временно алкализира почвата и неутрализира киселинността, получена при усвояване на амониево-нитратната съставка.
• Запазва качествата си независимо от периода на съхранение.
• Неутралност по отношение на окисляване на почвата. Карбамидът, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот.
Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените:

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитие ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
Към всички новини...