Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Торове

Teчен N:P:K+HМЕ+Zn 10:10:10
запитай
за този продукт

PowerSupply N-P-K 10:10:10 + HМЕ + Zn предпазва и лекува болести и симптоми причинени от недостиг на цинк при чувствителни към цинковия дефицит култури като царевица, соя, овощни и др. При песъчливи почви с високо рН, при почви със съдържание на фосфор и при влажно и студено време, появата на симптоми, причинени от цинкова недостатъчност, са по-чести. При нормален хранителен режим, постъпилият в растенията цинк се концентрира предимно в точките на растежа, в младите листа, в генеративните органи и главно в зародишите на семената.

Основни хранителни вещества
N (азот)
10 тегл. % в амидна форма NH2
P2O5 (дифосфорен пентоксид)
10 тегл. % във водоразтворима форма
K2O (дикалиев оксид)
10 тегл. % във водноразтворима форма
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)5,00
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий под формата на MgO)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение - за листно подхранване с цел повишаване добивите при:
Култура ФазаРазходна норма
Царевица
фаза 4-5 лист до фаза "преди вретененето" 400 - 500 мл/дка
Други зърнени култури
във фаза "начало на бутонизация"400 - 500 мл/дка
Овощни култури
в активна вегетация, 2-3 пъти за сезон
преди и след цъфтеж
400 - 500 мл/дка
За всички култури при цинков дефицит1-2 впръсквания400 - 500 мл/дка
Приложението на PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Zn подтиска развитието на вегетативната маса и скъсява междувъзлията – това отново води до повишаване зимоустойчивостта на растенията. Листата на третираните култури се уплътняват и се увеличава съдържанието на пластични вещества и захари в тях.
Цинковият дефицит се проявява с изсветляване, задържане на растежа и почти пълно прекратяване на нарастването на междувъзлията.

Силна потребност от цинк имат: царевица, слънчоглед, ечемик, соя, памук , лен, лозя, зеле, лук и овощни дървета.

Предназначение: представлява комплексен течен тор за листно подхранване, съдържа макроелементи (N, P, K), има високо съдържание на цинк, в състава му са включени и всички други основни микроелементи (B, Cu, Mo, Mn, Mg, Fe) в хелатна форма.
ри нормален хранителен режим, постъпилият в растенията цинк се концентрира предимно в точките на растежа, в младите листа, в генеративните органи и главно в зародишите на семената.

PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Zn предпазва и лекува болести и симптоми причинени от недостиг на цинк при чувствителни към цинковия дефицит култури като царевица, соя, овощни и др. При песъчливи почви с високо рН, при почви с високо съдържание на фосфор и при влажно и студено време, появата на симптоми, причинени от цинкова недостатъчност, са по-чести.

Третирането с PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Zn води до увеличаване активността на ензимите, отговарящи за метаболизма на неорганичния азот в листата, с което нараства и неговото приемане от корените. 
Цинкът подпомага пълненето на кочана, добивът на зърно, влияе върху биосинтеза на хлорофила и растежните регулатори. 

След листно подхранване с PowerSupply N:P:K  10 : 10 : 10 + HМЕ + Zn коренът е с по- голяма дължина и общото му тегло се увеличава. Благодарние на това има по-добро вкореняване.
Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените:

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитие ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
Към всички новини...