Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Торове

Powersupply N 34 + HМЕ е практически бързо действащ листен тор, подходящ и за почвено подхранване, който осигурява необходимата амониева и нитратна азотна храна на растенията веднага след торенето, но също така отдава и част от активното си вещество постепенно във времето чрез преобразуването на карбамида,което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено за тези с дълъг вегетационен период.

Основни хранителни вещества
Общо съдържание на N (азот) 34 тегл. %

в амидна форма (NH2) - 18 тегл. %

в амониева форма (NH4) - 8 тегл. %

в нитратна форма (NО3) - 8 тегл. %
Микроелементи (в тегл. %), свързани в хелатна форма
B (бор)0,030
Cu (мед)0,020
Mo (молибден)0,003
Zn (цинк)0,020
Mn (манган)
0,020
Mg (магнезий под формата на MgO)
0,025
Fe (желязо)
0,060
Приложение: Подходящ е за основно (във фазите на растеж, през периода на вегетативно развитие или когато трябва да се превъзмогне стресова ситуация на средата или блокиране на растежа) и предсеидбено почвено торене на полските култури, както и за листно подхранване при съблюдаване на установените времеви периоди и технологията на прилагане.

Powersupply N 34 + HМЕ е практически бързо действащ листен тор, подходящ и за почвено подхранване, който осигурява необходимата амониева и нитратна азотна храна на растенията веднага след торенето, но също така отдава и част от активното си вещество постепенно във времето чрез преобразуването на карбамида, което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено за тези с дълъг вегетационен период.

Обогатен е и с микроелементи, свързани в хелатна форма, които повишават добива и качеството на отглежданите култури. При внасянето му едновременно с препаратите за растителна защита подобрява тяхното действие, тъй като повишава прилепваемостта на впръсканите вещества.
• Приложим е, както за основно и предсеитбено торене, така и за листното подхранване.
• Относителното му тегло е 1,35, т.е. 1,5 пъти повече азот в единица обем спрямо амониевата селитра.
• Може да се смесва с хербициди и по този начин да се намаляват производствените разходи. Полученият разтворът има ниска степен на фитотоксичност и може да се използва във всички фази на растежа.
Powersupply N 34 + HМЕ е подходящ за подхранване на полските култури в райони с тенденции на трайни засушавания.
Желая да бъда информиран
за предстоящи промени в цените:

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитие ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
Към всички новини...