Национален телефон:0700 17 724

Изтеглете от

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ
АГРО.ЕКСПЕРТС
Виж повече
ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОСТНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ
Виж повече
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN) Виж повече
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ 
С ТЕЧНИ ТОРОВЕ 
Виж повече
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 
ОТ АГРО.ЕКСПЕРТС 
Виж повече

Услуги   »   Hi-tech решения

Hi-tech решенияВисокотехнологичните решения, предлагани от Агро.Експертс, включват ползване на летателния робот Drone за редовно обследване на състоянието на земеделските земи, проследяване развитието на културите и документирането на процесите.
Дроновете предоставят на агрономите и на земеделците три вида поглед.
Първо, гледка на реколтата от въздуха може да даде данни за различни проблеми - от проблеми в напояването на почвата, до поражения от вредители и гъбични инфекции, някои от които не са толкова ясни, гледани на нивото на очите.


Представяме ви услугата картиране и анализ - мощен нов инстурмент за подобряване на продуктивноста на вашето стопанство. Планирайте полети през телефон или таблет с помоща на интуитивен софтуер, който позволява на дронът да лети самостоятелно след ограждане на избраното поле в апликацията. След направените снимки софтуерът дава бърза и ясна представа кои сектори в полето са застрашени и ви позволява да реагирате мигновено.

Процесът на работа на продукта може да бъде разделен на три  основни аспекта:

 - Полет над полето и събиране на снимки (данни) – в този етап използвате дрона за да направите оглед на очертания от вас терен и снимки, които да бъдат използвани в изграждането на 2D модел, 3D модел и NVDI анализ. Приложението с което работи дронът му позволява да лети самостоятелно, всичко което трябва да направите е да очертаете желаната от вас площ в апликацията, която искате да бъде анализирана и да натиснете бутона „Старт”.

 - Асимилиране на информацията – след завършване на полета и събирането на информацията от избраното поле, следва цялостна обработка и синтезация в адекватен формат подходящ за задълбочен анализ в различни насоки.

 - Анализ - след обработката на данните, софтуерът прави 3D модел на полето и NDVI анализ който е най-интересният детайл от аресналът на DroneDeploy – използвайки няколко алгоритми за изчисляване, тази опция ви предоставя цялостна картина за здравето на културите в избраното от Вас поле. Това от своя страна позволява да се реагира мигновенно и да се избегнат загуби породени от неправилното захранване на културите или ако са нападнати от вредители.

В една мисия можете да постигнете няколко цели, информацията която събирате по време на полет може да бъде анализирана от различни алгоритми за цялостна картина на стопанството Ви.

NDVI (вегитационен индекс) - Този алгоритъм е индикатор за "зеленината" на културите, или с други думи колко здрави са растенията. След анализа системата показва най-рисковите райони в земеделството Ви за да можете да реагирате моментално.

Обследване на посевите – Наблюдение на полето за обща картина, брой на растенията в посочения район и анализ на стеблата.

Намаляване на засегнатите посеви – Оценка на щети по културите на база снимките и информацията от полетите.

Паразити и гъбички – Сканиране на културите и следене за развитието на паразити и бактерии, възможност за мигновенно реагиране за намаляване на загубите.

Прецизно картиране – За да бъде синтезирана правилно информация от полета с дрона е нужна голяма компютърна мощност, за да могат да бъдат пресметнати всички алгоритми и направени съответните анализи на данните. Броят на снимките също има пряко влияние върху точността на картата на начертаното поле – колкото повече снимки бъдат направени, толкова по-точен е анализът на софтуерът.

Напоителни системи – Планиране на поправки по напоителните системи в стопанството, докато сканирате културите за друг вид анализи.

Следене на животни – Следете стадата и моделите им на пасене.

Новини

28 Юли
2015

Събиране на реколтата в България

Гледайте най-новото видео за работата на Агро.Експертс с дрон и за резултатите от прилагането на професионални и високотехнологични решения за обследване състоянието на земеделските земи, проследяване развитие ...

повече
27 Ное
2014

ЦЯЛОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Цялостните технологии за отглеждане на културите включват препоръки за начина на обработка на дадените площи, сеитбооборот, подхранване сеитбени норми и грижи през вегетацията. След представяне на нужната ...

повече
30 Окт
2014

Течен азотен тор / UAN / Liquid UREA AMMONIA NITRATE

ВЪВЕДЕНИЕВОДНИ РАЗТВОРИ НА ПРОМИШЛЕНИ АЗОТНИ ТОРОВЕ Индустриалното производство на течни торове започва в САЩ в началото на 60-те години. През 1965 година консумацията на течни торове представлява вече 18% ( ок ...

повече
Към всички новини...