ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ И ПОЛЗИ
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ПРЕПОРЪКИ

Препоръките се дават след представена информация от страна на земеделския производител за състоянието на посева, начин на предсеитбена обработка, предшественик, използвани торове и торови норми, наличие на регулярно появяващи се болести и неприятели в даденото землище и очакван добив.

КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ДИСТАНЦИЯ

Консултантските услуги могат да бъдат дадени и по телефона или чрез имейл, отново след представяне на нужната информация посочена по-горе и конкретен проблем. При даване на препоръки без посещение на наш агроном на място в стопанството не носим отговорност за последсвията от приложението на препоръките и даденото лечение.

ДОКЛАД

След посещение на място се изготвя доклад с подробна информация за състоянието на стопанството, описани обсъдените проблеми и техните решения, придружени със снимков материал.