ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ И ПОЛЗИ
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ
АМОНИЕВ НИТРАТ (AN)
Ask about this product

Амониев нитрат е висококачествен гранулиран продукт, подходящ за всички видове култури и почви. Използва се при основното, предсеитбеното, присеитбеното и при подхранващото торене. Дава еднакво добри резултати при наторяване както на житни, бобови и окопни култури , така и на зеленчуци и трайни насаждения.

Амониев нитрат (AN) съдържа 34,4 % азот (N).

  • Specification
  • Main information
  • Advantages
АМОНИЕВ НИТРАТ (AN)
Contents : Specification :
Общо съдържание на азот мин. 34.4%
Съдържание на влага макс. 0,3%
Гранули от 1 до 3 мм макс. 98.0%
Гранули от 0 до 4 мм макс. 0,5%
Гранули под 1 мм макс.1,5%
АМОНИЕВ НИТРАТ (AN)

Направените изследвания чрез изотопни методи показват, че от внесения с торовете азот, обикновено се използват от растенията от 35% до 50%. Около 20-30% от торовия азот се имобилизират от почвените микроорганизми.
Амониевата и амидната форма на азота се имобилизират в по-голяма степен от нитратната.

Амониевият нитрат съдържа 33,5 – 34,4 % азот в амониева и нитратна форма. Той е основен азотен тор, на ниска цена, масово познат на българския пазар.

Минералният азот в почвата е представен главно от две форми – амониева и нитратна, които имат решаващо значение за храненето на растенията.

Нитратите са физиологично алкални торове. Корените на растенията приемат по-бързо нитратния анион, отколкото калциевия и натриевия катион, поради което те алкализират почвата. Това им свойство ги прави по-подходящи за торене при кисели почви.

Амониевия нитрат има слабо физиологически кисела реакция. Растенията приемат по-интензивно нитратния, а след това и амониевия йон. Има и известна биологическа активност. Под влияние на нитрифициращите микроорганизми се образува азотна киселина.

Амониевия нитрат е пожароопасен. При нагряване до 210° С или при смесване с някои странични вещества се разлага, като отделя азотни оксиди и кислород.

ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С АМОНИЕВ НИТРАТ (AN)

Амониевия нитрат се разтваря бързо в почвата. Той е универсален тор, подходящ за всички почви и култури.

[recaptcha]