ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ И ПОЛЗИ
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ
Течен азотен тор със сяра
Запитай за този продукт

Този продукт съчетава положителните качества на три различни азотни тора – амониев нитрат, карбамид и амониев тиосулфат; всички предимства на течния азотен тор в комбинация със сяра. Това го прави уникален, като може да даде най-добрия старт на всяка култура и е приложим не само при масовите полски култури, но и при зеленчукопроизводството, трайните насаждения, лозята и др. Наличието на трите форми азот в съчетанието със сярата не са основните му предимства; амониевият тиосулфат действа като инхибитор на нитрификационните процеси и по този начин отдаването на азота се забавя и може да продължи от 8 до 12 седмици. Това го прави най-доброто решение за предсеитбено торене на полски култури.

 • Спецификация
 • Обща информация
 • Предимства
Течен азотен тор със сяра (UAN + S)
Състав : Спецификация :
Външен вид прозрачна течност
Карбамид мин. 34,5 ±1%
Амониев нитрат мин. 45,7 ±1%
Общ азот мин. 28,0%
Сяра мин. 5 %
Свободен амоняк 0–300 ppm
Инхибитор 100–140 ppm
Вода макс. 20,2%
* ppm - parts per million - една милионна част от цялото количество.
Течен азотен тор със сяра

С този продукт се получава максимално добро разпределение на активното вещество в почвата, поради на трите форми на азот (амидна, амониева и нитратна) и сяра. Загубите на активното вещество в следствие на торенето с течен азотен тор (UAN) или течен азотен тор със сяра (UAN + S) са минимални и се равняват на не повече от 10% за целия период на вегетация при дадената култура. Това прави този продукт най-ефективният азотен тор, с който можете да обезпечите цялостното азотно торене и подхранване на Вашите растения.

Внасяйки го при зимно-пролетните култури, които наесен се нуждаят от бързо начало и обезпечаване с азот до даден момент, това е възможно най-добрият и прецизен начин на приложение. Предсеитбено при пшеница, течният азотен тор със сяра дава бърз и равномерен старт на посева, което се дължи на максимално доброто разпределение на активно вещество в почвата. Пшеницата наторена с този продукт ще има достатъчно азот да изхрани максимален брой есенни братя, да заложи добра коренова система и възел на братене, защото ще е обезпечена с азот от покълване до покой. Това важи и за ечемик и рапица, както и за други зимно-пролетни култури. Бобовите насаждения също извличат полза от този тип торене, докато при зеленчуковите и трайните насаждения това е най-доброто решение за цялостно азотно хранене.

Торенето на пролетни култури с течен азотен тор със сяра е най-прецизното решение за тези растения, особено в райони където влагата не е достатъчна. Внесен преди последната обработка или след сеитба течният азотен тор със сяра ще задоволи нуждите на растенията с азот за период от 8 до 12 седмици. Това означава, че растението е обезпечено с азот до основи критични фази от своето развитие, като така се спомага за развиване на потенциала на всяка култура.

ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР СЪС СЯРА (UAN+S)
 • Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което позволява по-равномерно и продължително отдаване на активното вещество и намалява процента на денитрификация.
 • По-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влажност поради незначителното изпарение — загубите на азот сa с около 30% по-малко спрямо амониевия нитрат и карбамида.
 • Равномерно и качествено разпределение и по-бърз ефект от торенето.
 • Максимално използване на активното вещество дори при високи температури.
 • Неутралност по отношение на окисляване на почвата.
 • Запазва качествата си, независимо от периода на съхранение.
 • При комбинирано внасяне с хербициди се реализира икономия до 20% от хербицида, при това без да се използват прилепители. Сместа от течен азотен тор и хербициди има ниска степен на фитотоксичност, което я прави приложима във всички фази на растежа.
 • Сигурност при употреба — не е токсичен, взривоопасен или пожароопасен.
 • Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал.
 • Може да се комбинира с работата по растителната защита и е съвместим с използване и при капково напояване.

[recaptcha]