ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ И ПОЛЗИ
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ

Развиващите се технологии за прецизно хранене на всички видове култури в България, което се породи от навлизането на течните торове на пазара, повиши нуждата от комбиран течен тор с високо съдържание на фосфор. Фосфорът в течно състояние може да бъде представен само под формата на фосфорна киселина – след съчетанието му с азот комбинираният течен тор NP 6:21 е иновативен продукт, който съдържа два основни елемента – азот и фосфор.

Течният комбиниран тор NP 6:21 е приложим при всички видове култури, като самото внасяне може да бъде направено посредством пръскачки за течни торове. Освен почвеното приложение, като основен вид торене, продуктът може да се внесе и пo време на вегетация – като периодът задължително трябва да бъде съобразен с културата и с климатичните условия в дадения период.

  • Спецификация
  • Обща информация
  • Предимства
Течно NP 6:21
Състав : Спецификация :
Външен вид Жълтеникава течност
рН 6,18 pH
Плътност (200C) 1,28 g/cm
Общ P₂O₅ 21,0 %
Общ азот (амонячен) 6,0 %
ТЕЧНО NP 6:21

Както с всички течни торове, внасянето на течното NP 6:21 трябва да бъде съобразено с редица фактори, които да предотвратят появата на пригори и други негативни ефекти. Физиологичната реакция на растенията е неизбежна, но ако продуктът е внесен правилно и по предписание той ще даде максимално добри резултати. Още едно от предимствата на течният тор NP 6:21 е, че той е съвместим с масовите препарати за растителна защита.

 

ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С ТЕЧНО NP 6:21
  • Продуктът съчетава всички положителни качества на течните торове, изразени в минимални загуби на активно вещество.
  • Прецизно приложение при различни видове земеделски култури.
  • Отлично разпределение върху площите.
  • Кристално чист продукт, който не запушва дюзи и поливни системи.
  • Може да бъде използван като продукт за основно хранене на растенията с фосфор, както и за вегетативно подхранване.

[recaptcha]