ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ И ПОЛЗИ
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
Ask about this product

Тройният суперфосфат е висококачествен гранулиран тор с високо съдържание на P₂O₅. Подходящ е за торене на всички видове култури и почви. Използва се за основно и предсеитбено торене, като гранулометричния му състав позволява да се внася с комбинирани сеялки, едновременно със сеитбата.

Съдържа приблизително 46% P₂O₅.

  • Specification
  • Main information
  • Advantages
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)
Contents : Specification :
Водо и цитрато- разтворим P₂O₅ макс 45,5%
Водоразтворим P₂O₅ макс 43,0%
Свободна фосфорна киселина като P₂O₅ мин 3,5%
Влага макс 4,0%
Гранулометрия: гранули от 1 до 5 мм мин 98,0%
ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)

Тройният суперфосфат е сиво-бял, хигроскопичен продукт със слаба миризма. Съдържа от 45,5% P₂O₅ и е един от най-масово прилаганите фосфорни торове при основната и предсеитбена обработка на почвите.

Фосфорът в тройния суперфосфат е основно под формата на лесноразтворим във вода монокалциев фосфат (91-92%), около 3-4% е като дикалциев фосфат и около 5%, като свободна фосфорна киселина, което го прави подходящ за торене при всички видове почви и селскостопански култури, като най-добър ефект има при прилагане в неутрални и алкални почви. Спомага за ускоряване на растежа и развитието на кореновата система, повишава устойчивостта на растенията към измръзване. Спомага й за пълното усвояване на почвената влага, като по този начин намалява вероятността от поражения върху растенията в периоди на засушаване, гарантира отпимално съотношение между зърно и слама, същевременно спомага за ускоряване процеса на усвояване на останалите хранителни вещества от почвата.

ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)

Тройният суперфосфат е водоразтворим, бързодействащ фосфорен тор. Внасяният при торенето в почвата фосфор преминава чрез дифузия в течната фаза на почвата равномерно за период до 10 дни след внасянето. Отдаването на фосфорната храна се извършва в периметър на около 3 см от гранулите. Поради това тройният суперфосфат има оптимален ефект в почвения хоризонт, където се развива основната маса от кореновата система на културите.

[recaptcha]