ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР (UAN)
ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ AGRO.EXPERTS
ВИДОВЕ ТОРЕНЕ И ПОЛЗИ
ТЕХНОЛОГИИ НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

Картиране и анализ

Това е мощен нов инстурмент за подобряване на продуктивноста на вашето стопанство. Планирайте полети през телефон или таблет с помоща на интуитивен софтуер, който позволява на дронът да лети самостоятелно след ограждане на избраното поле в апликацията. След направените снимки софтуерът дава бърза и ясна представа кои сектори в полето са застрашени и ви позволява да реагирате мигновено.

Процесът на работа на продукта може да бъде разделен на три основни аспекта:

Полет над полето и събиране на данни

В този етап дронът се използва, за да се направи оглед на очертания от вас терен и снимки, които да бъдат ползвани в изграждането на 2D модел, 3D модел и NVDI анализ. Приложението, с което работи дронът, му позволява да лети самостоятелно – всичко, което трябва да направите, е да очертаете желаната от вас площ в апликацията, която искате да бъде анализирана и да натиснете бутона „Старт”.

Асимилиране на информацията

След завършване на полета и събирането на информацията от избраното поле, следва цялостна обработка и синтезация в адекватен формат подходящ за задълбочен анализ в различни насоки.

Анализ

След обработката на данните, софтуерът прави 3D модел на полето и NDVI анализ който е най-интересният детайл от аресналът на DroneDeploy – използвайки няколко алгоритми за изчисляване, тази опция ви предоставя цялостна картина за здравето на културите в избраното от Вас поле. Това от своя страна позволява да се реагира мигновенно и да се избегнат загуби породени от неправилното захранване на културите или ако са нападнати от вредители.

Цялостна картина на стопанството

В една мисия можете да постигнете няколко цели, информацията която събирате по време на полет може да бъде анализирана от различни алгоритми за цялостна картина на стопанството Ви.

NDVI (вегитационен индекс)

Този алгоритъм е индикатор за “зеленината” на културите, или с други думи колко здрави са растенията. След анализа системата показва най-рисковите райони в земеделството ви, за да можете да реагирате моментално.

Обследване на посевите

Наблюдение на полето за обща картина, брой на растенията в посочения район и анализ на стеблата.

Намаляване на засегнатите посеви

Оценка на щети по културите на база снимките и информацията от полетите.

Паразити и гъбички

Сканиране на културите и следене за развитието на паразити и бактерии, възможност за мигновенно реагиране за намаляване на загубите.

Прецизно картиране

За да бъде синтезирана правилно информация от полета с дрона е нужна голяма компютърна мощност, за да могат да бъдат пресметнати всички алгоритми и направени съответните анализи на данните. Броят на снимките също има пряко влияние върху точността на картата на начертаното поле – колкото повече снимки бъдат направени, толкова по-точен е анализът на софтуерът.

Напоителни системи

Планиране на поправки по напоителните системи в стопанството, докато сканирате културите за друг вид анализи.

Следене на животни

Следене на стадата и моделите им на пасене.